سحر واحد ردوود

برگ درخت ماموت سپیده دم به رنگ سبز روشن در بهار و تابستان هستند و به نوبه خود قرمز قهوه ای قبل از سقوط به زمین در پاییز.

درختان سیب خرچنگ در پاییز

در پاییز شاخ و برگ سیبچه و تغییر رنگ میوه، و هنگامی که برگ های پاییز شما می توانید رنگ پر جنب و جوش از میوه را ببینید.