جزیره درخت

درختان پرورش دهندگان انعطاف پذیر ریشه در جزیره ای کوچک در وسط دریاچه باخورن دارند.

PS کوچک درخت (ها) ناخواسته می توانند به سرعت خود را تأسیس کنند و هزینه های قابل توجهی برای از بین بردن یک بار بالغ داشته باشند!

غروب درخت کوه

خورشید زودتر با درختان کوه در پس زمینه غروب می کند. عکسهای غروب خورشید که در بندر ویکتوریا واقع شده است ، در بندرگاه واقع شده است.

درختان کوه

تصاویر درخت کوهستانی در کوه های راکی ​​در اطراف بنف آلبرتا گرفته شده است.