غروب درخت کوه

خورشید زودتر با درختان کوه در پس زمینه غروب می کند. عکسهای غروب خورشید که در بندر ویکتوریا واقع شده است ، در بندرگاه واقع شده است.

درختان کوه

تصاویر درخت کوهستانی در کوه های راکی ​​در اطراف بنف آلبرتا گرفته شده است.