نمودار درخت بلوط

چارت سازمانی عکس نمایش مجموعه برگ درخت بلوط.

درختان بلوط نمایش داده می شوند بلوط سفید ، آب بلوط ، لورل بلوط ، زنده بلوط ، پست بلوط ، بلوط سیاه ، سیاه و سفید بلوط ، پین بلوط ، بلوط قرمز و شومرد بلوط

برگ بلوط سبز

شاخه درخت بلوط با برگ های سبز در طول تابستان برگ می کند. در پس زمینه، قطبهای سدر به عنوان یک مانع حصار قرار می گیرند.

برگ بلوط قهوه ای

درخت بلوط متوقف می کند تغذیه مواد غذایی را به برگ ها به عنوان آب و هوای سرد می آید، بنابراین برگ بلوط قهوه ای شروع در فصل پاییز.