درخت کاج سفید همیشه سبز است

درخت کاج سفید

کاج سفید یک درخت همیشه سبز درخت است، به این معنی که این درخت کاج، سوزن سبز خود را در طول سال بدون توجه به فصل و آب و هوا نگه می دارد.

پاسخ دهید