جنگل قرمز سنجاب

سرگرم کننده است که حیوانات وحشی را در پیاده روی خود از طریق جنگل مشاهده کنید. اگر شما خوش شانس هستید، ممکن است یک نگاه اجمالی به یک سنجاب قرمز مانند این داشته باشید.