رنگ سایه درخت در حال سقوط است

رنگ سقوط درخت سقوط قرمز، زرد و نارنجی رقیب روشنایی درخت درخت قند است.

تراشه های درختان محوطه سازی

درختان خربزه بوته ها چند سال پیش در طول مجموعه ای از مراحل کاشته شده اند .. در پاییز Sumac Tree یک برگ جذاب قرمز با برگ های قرمز با گل های قرمز بزرگ قرمز تولید خواهد کرد.

خانواده انجیر درخت Anacardiaceae نامیده می شود، دو نوع محبوب را برای محوطه سازی تولید می کند:

سیب زمینی صاف (Rhus glabra) و ساساک Staghorn (R. typhina)